Rezonans magnetyczny MRI

O badaniu

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu działania pola magnetycznego na zdrowie pacjenta. Badanie uważane jest za całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe.

ważneinformacje

  • Badanie MRI nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub implantem ślimakowym.
  • Nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży.
  • Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania.
  • W przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecności w czasie badania.
  • Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy.
  • W przypadku posiadania w ciele wszczepów metalowych pooperacyjnych, konieczne jest przed badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego.
  • Czas badania MRI wynosi 30-60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu przez pacjenta. Jeżeli chory jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, koniecznie jest wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.