Pozytonowa Emisyjna Tomografia PET/CT

O badaniu

Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa to nieinwazyjne badanie diagnostyczne. Przy badaniu wykorzystuje się techniki radioizotopowe w ocenie procesów metabolicznych w organizmie. Jej stosowanie wymaga wprowadzenia do organizmu (do krwi) znakowanej promieniotwórczo substancji, radioaktywnego izotopu o krótkim czasie połowicznego rozpadu. PET stosuje się głównie przy badaniu mózgu, serca, stanów zapalnych oraz nowotworów. Diagnostyka PET daje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów (nawet w około 90% badanych przypadków). Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania. PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych w trakcie leczenia chorób nowotworowych, np. za pomocą chemioterapii.
 

Na zdjęciu: nowy aparat Optima 560 firmy General Electric

Badania PET/CT stosuje się najczęściej, w celu:

  • zdiagnozowania wczesnych stanów nowotworowych,
  • sprawdzenia, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów,
  • bardzo dokładnego zlokalizowania ognisk patologicznych,
  • monitorowania efektów prowadzonej terapii,
  • znalezienia ognisk zapalnych w całym ciele.

UMÓW SIĘ - ZOBACZ KONTAKT