Tomograf komputerowy TK

Przebieg badania

Poniżej opisany jest przebieg badania. Pamiętaj aby zastosować się do wytycznych odnośnie przygotowania przed badaniem.

1 REJESTRACJA

Po wcześniejszym umówieniu się na wizytę należy zgłosić się na badanie ok. 10 minut przed ustaloną godziną.

  • Zostaną Państwo poproszeni o:

  • - skierowanie na badanie - obowiązkowe

  • - dokument tożsamości

  • - wypełnienie ankiety odnośnie badania.

W przypadku dzieci, rodzice lub prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na badanie i uczestniczyć w badaniu.

2 POKÓJPRZYGOTOWAWCZY

Niektóre badania CT wymagają dożylnego podania środka kontrastowego, potrzebny jest wtedy swobodny dostęp do przedramienia.

Nasz doświadczony personel zadba o Państwa komfort podczas całego badania.

3 badanie

Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na ruchomym stole, który jest wsuwany do tuby (obustronnie na końcach otwartej) na różną głębokość, w zależności od badanej okolicy ciała.

Badanie jest bezbolesne. Podczas badania pacjent monitorowany jest przez technika wykonującego badanie. Maszyna jest dobrze oświetlona i klimatyzowana. Kontakt słowny utrzymywany jest przez mikrofon.

Badanie wymaga leżenia w bezruchu od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

4 wynikbadania

Wynik badania należy odebrać osobiście. W przypadku odbioru wyniku badania przez osobę trzecią, jej dane należy wpisać do ankiety wypełnianej przed badaniem.