Rezonans magnetyczny MRI

O badaniu

Rezonans magnetyczny to bezpieczne i całkowicie nieinwazyjne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka dwu- i trójwymiarowo. Rezonans magnetyczny jest całkowicie bezpieczną metodą obrazowania, którą można wykonywać także u kobiet w ciąży i osób uczulonych na kontrast. Za pomocą MR uzyskuje się zdjęcia, które z dokładnością do kilku milimetrów pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych takich jak guzy, patologie rozwojowe, udar mózgu, uszkodzenie kręgosłupa, demencja starcza. Badanie to jest szczególnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, zwłaszcza zasłoniętych kośćmi, stąd ta metoda diagnostyki największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu.

Na zdjęciu: nowy aparat Siemens Essenza 1.5 T

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu działania pola magnetycznego na zdrowie pacjenta. 

ważneinformacje

  • Badanie MRI nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub implantem ślimakowym.
  • Nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży.
  • Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania.
  • W przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecności w czasie badania.
  • Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy.
  • W przypadku posiadania w ciele wszczepów metalowych pooperacyjnych, konieczne jest przed badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego.
  • Czas badania MRI wynosi 30-60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu przez pacjenta. Jeżeli chory jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, koniecznie jest wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.