Rezonans magnetyczny MRI

Przebieg badania

Poniżej opisany jest przebieg badania. Pamiętaj aby zastosować się do wytycznych odnośnie przygotowania przed badaniem.

1 REJESTRACJA

Po wcześniejszym umówieniu się na wizytę należy zgłosić się na badanie ok. 10 minut przed ustaloną godziną.

  • Zostaną Państwo poproszeni o:

  • - skierowanie na badanie

  • - wypełnienie ankiety odnośnie badania.

W przypadku dzieci, rodzice lub prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na badanie i uczestniczyć w badaniu.

2 POKÓJPRZYGOTOWAWCZY

W pokoju przygotowawczym mają Państwo do dyspozycji szatnię aby pozostawić wszelkie metalowe rzeczy.

Prosimy zwrócić uwagę na usunięcie: kolczyków, spinek, wsuwek.

3 badanie

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, pacjent leży na ruchomym stole. Stół wraz z pacjentem wsuwany jest do tunelu aparatu. Badanie jest całkowicie bezbolesne. Jedynym nieprzyjemnym doznaniem jest hałas pracy aparatu.

Podczas badania należy leżeć spokojnie i pozostać w bezruchu.

Pacjent podczas badania jest starannie monitorowany.

Badanie wymaga leżenia w bezruchu od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

4 wynikbadania

Wynik badania należy odebrać osobiście. W przypadku odbioru wyniku badania przez osobę trzecią, jej dane należy wpisać do ankiety wypełnianej przed badaniem. Poza wynikiem w formie papierowej, pacjent otrzymuje płytę z obrazami z Rezonansu Magnetycznego. Za zgodą pacjenta może być również przesłany pocztą elektroniczną na podany w ankiecie adres e-mail.