Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET/CT

O badaniu

Pozytonowa Emisyjna Tomografia Komputerowa to nieinwazyjne badanie diagnostyczne. Przy badaniu wykorzystuje się techniki radioizotopowe w ocenie procesów metabolicznych w organizmie. Jej stosowanie wymaga wprowadzenia do organizmu (do krwi) znakowanej promieniotwórczo substancji, radioaktywnego izotopu o krótkim czasie połowicznego rozpadu.

PET stosuje się głównie przy badaniu mózgu, serca, stanów zapalnych oraz nowotworów.

Diagnostyka PET daje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów
(nawet w około 90% badanych przypadków).

Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania. PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych w trakcie leczenia chorób nowotworowych, np. za pomocą chemioterapii.

ZASTOSOWANIE BADANIA PET

  • Zdiagnozowania wczesnych stanów nowotworowych,

  • Sprawdzenia, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów,

  • Bardzo dokładnego zlokalizowania ognisk patologicznych,

  • Monitorowania efektów prowadzonej terapii,

Zapraszamy na badania Pozytonową Tomografią Emisyjną PET/CT w promocyjnej cenie 4200,00 zł 3599,00 zł lub NFZ