Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET/CT

Przebieg badania

Poniżej opisany jest przebieg badania. Pamiętaj aby zastosować się do wytycznych odnośnie przygotowania przed badaniem.

1 REJESTRACJA

Po wcześniejszym umówieniu się na wizytę należy zgłosić się na badanie ok. 10 minut przed ustaloną godziną.

  • Zostaną Państwo poproszeni o:

  • - skierowanie na badanie

  • - wypełnienie ankiety odnośnie badania.

W przypadku dzieci, rodzice lub prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na badanie i uczestniczyć w badaniu.

2 POKÓJPRZYGOTOWAWCZY

Po zarejestrowaniu się pacjent wypija 0.5 litra niegazowanej wody, następnie pielęgniarka podaje pacjentowi radioznacznik (18FDG) dożylnie używając automatycznego dyspensera i pacjent przez około 20 minut powinien leżeć w fotelu w absolutnym bezruchu. W tym czasie następuje wchłanianie radioznacznika do organizmu. Zabronione jest wykonywanie wysiłku fizycznego, napinanie mięśni, rozmawianie, spożywanie pokarmów. Po tym czasie należy znów wypić 0.5 litra wody. Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.

3 Przebieg badania

Badanie PET/CT wykonuje się w pozycji leżącej i polega ono na skanowaniu prawie całego ciała pacjenta. Dla dokładniejszej lokalizacji zmian chorobowych równocześnie wykonuje się tomo- grafię komputerową. Po badaniu można udać się do domu. Należy pić dużo płynów. Przez kilka

Badanie wymaga leżenia w bezruchu od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

4 wynikbadania

Pacjent zostanie poinformowany o okresie oczekiwania na wynik po badaniu, zazwyczaj nie przekracza on 10 dni Wynik badania należy odebrać osobiście. W przypadku odbioru wyniku badania przez osobę trzecią, jej dane należy wpisać do ankiety wypełnianej przed badaniem. Poza wynikiem w formie papierowej, pacjent otrzymuje płytę z obrazami z PET/CT. Za zgodą pacjenta wynik jest również przesyłany pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail.